Prokuroritë në kolaps

Prokuroritë në kolaps

Menaxheri i Zyrës për analiza dhe hulumtime, në Njesitin e Performancës së Prokurorëve, Naser Hasani, ka hedhur dritë mbi mënyrën se si është vepruar dhe proceduar me lëndët e korrupsionit përgjatë këtyre viteve.