Pesëdhjetë Prokurorë Kujdestarojnë për Zgjedhje

Pesëdhjetë Prokurorë Kujdestarojnë për Zgjedhje

Dy ditë para zgjedhjeve Prokuroria e Shtetit ka caktuar 50 prokurorë kujdestarë që do vendosen nëpër prokuroritë themelore nëpër qytetet ku ato ekzistojnë dhe nëpër stacionet policore aty ku prokuroria nuk ka objekte.