Pesëdhjetë Prokurorë Kujdestarojnë për Zgjedhje

Pesëdhjetë Prokurorë Kujdestarojnë për Zgjedhje

Dy ditë para zgjedhjeve Prokuroria e Shtetit ka caktuar 50 prokurorë kujdestarë që do vendosen nëpër prokuroritë themelore nëpër qytetet ku ato ekzistojnë dhe nëpër stacionet policore aty ku prokuroria nuk ka objekte. Janë caktuar 50 prokurorë kujdestarë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, të cilët do të jenë të gatshëm për procedimin e çfarëdo keqpërdorimi në zgjedhjet lokale që mbahen të dielën. Prokurori i Shtetit njofton se, në ditën e zgjedhjeve më 3 nëntor.