“Nëse gjërat shkojnë kështu, shqiptarët do të jenë shumicë”