NË MALISHEVË, JANË HAPUR ME KOHË TË GJITHA QENDRAT E VOTIMIT