Në Han të Elezit, Rufki Suma, në Kaçanik Besim Ilazi