Në ditën e zgjedhjeve në Kosovë do të operojnë 50 prokurorë

Në ditën e zgjedhjeve në Kosovë do të operojnë 50 prokurorë

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit dhe Ec Ma Ndryshe kanë organizuar të premten në Prizren tryezën “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”, me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve të institucioneve të drejtësisë të nivelit qendror dhe lokal, me kandidatët e partive politike, shoqërinë civile dhe mediat.