NË DAMJAN TË GJAKOVËS, LEJOHET VOTIMI EDHE PA LETËRNJOFTIM