Më 3 nëntor, kujdestarë 50 prokurorë

Më 3 nëntor, kujdestarë 50 prokurorë

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka mbajtur një takim në Prizren me organet e rendit dhe Prokurorinë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë të veprojnë shpejt në rast të keqpërdorimit të votës. Gjithashtu, qëllimi i këtij takimi ishte edhe sensibilizimi i qytetarëve për t’i paralajmëruar se do të ndiqen penalisht nëse bëjnë veprime të tilla.