Mbledhja e 148-të e KGJK-së

Mbledhja e 148-të e KGJK-së

Mbledhja e 148-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 148-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 10 shkurt 2016 (e mërkurë)

1 Zgjedhja e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës