Mbledhja e 106-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 106-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 106-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Në mbledhjen e 106-të të KPK-së ka raportuar Koordinatorja Nacionale në Luftimin e Korrupsionit, Laura Pula.  Anëtarët e KPK-së, vlerësuan se plani i veprimit për rritjen e efikasitetit  të sistemit prokurorial në Luftimin e Korrupsionit, nuk ka pasur sukses, si dhe krititkuan koordinatoren se nuk ka sjellë ndonjë raport konkret, përpos statistikave të njëjta në vazhdimësi. Andaj, anëtarët e KPK-së, theksuan se duhet të merren masa dhe të shikohet se çka duhet të ndryshohet në këtë plan veprimi.