Mbi 45% pjesëmarrja në zgjedhje

Mbi 45% pjesëmarrja në zgjedhje

(I plotësuar) KQZ shpalli rezultatet e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje deri në orën 19:00. Ndërkaq, për veriun janë rezultatet deri në orën 15:00.

KQZ shpalli rezultatet e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje deri në orën 19:00. Ndërkaq, për veriun janë rezultatet deri në orën 15:00.