Mbahet punëtori mbi kornizën ligjore për diskriminimin në baza gjinore në tregun e punës

Mbahet punëtori mbi kornizën ligjore për diskriminimin në baza gjinore në tregun e punës

Mbahet punëtori mbi kornizën ligjore për diskriminimin në baza gjinore në tregun e punës

Prishtinë, 2 mars 2020 – Përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Fjorda Vllasolli, Arrita Rezniqi, Valentina Shahini–Grajçevci dhe Lavdim Bajraktari, të hënën, kanë marrë pjesë në punëtorinë mbi kornizën ligjore për diskriminimin në baza gjinore në tregun e punës.

Punëtoria është organizuar nga Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), kurse është financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar nga Bashkëpunimi Suedez për Zhvillim.