KRYEPROKURORI I SHTETIT: MIJËRA VETË NËN HETIME PËR KORRUPSION

KRYEPROKURORI I SHTETIT: MIJËRA VETË NËN HETIME PËR KORRUPSION

Zyra e kryeprokurorit të shtetit e ka njoftuar rreth zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga Prokurori i Shtetit. Ata thanë se vetëm në periudhën nëntor-dhjetor janë regjistruar 973 raste për korrupsion.

Koordinatorja Nacionale për lëndët e korrupsionit, Laura Pula, e ka publikuar raportin e lëndëve të korrupsionit për periudhën 4 nëntor 2013 deri më 31 dhjetor 2013, si dhe planin strategjik për bashkëpunim ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.