Krimi i Organizuar në Zgjedhje – Analizë e Politikës së ndjekjes dhe dënimeve