IKD monitoron institucionet e drejtësisë në zgjedhjet 2013

IKD monitoron institucionet e drejtësisë në zgjedhjet 2013

IKD monitoron institucionet e drejtësisë në zgjedhjet 2013

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka angazhuar vëzhgues të cilët do të jenë në lëvizje nga njëra qendër e votimit në tjetrën duke mbuluar të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, me përjashtim të komunave në veri në kufi me Serbinë. Vëzhgimet e IKD-së do të ndërlidhen me vetëm me rastet të cilat bijnë në sferën penale, përkatësisht me veprat penale kundër të drejtave të votimit.

Gjatë kësaj dite, varësisht nga rrjedha e ngjarjeve dhe nevoja, IKD do të lëshoj komunikata për media dhe do të ftojë sipas nevojës edhe konferenca për media, të cilat do të ishin me interes për informim të publikut të gjerë. IKD shpreson se këto aktivitete do të kontribuojnë në angazhim efektiv dhe profesional të organeve të drejtësisë në ndjekjen e çdo vepre penale, e cila do të dëmtonte procesin zgjedhor.