Jahjaga: Ta kalojmë testin përfundimtar

Jahjaga: Ta kalojmë testin përfundimtar

Përfaqësuesi i IKD-së, Betim Musliu e njoftoi presidenten Jahjaga për mbarëvajtjen e procesit të zgjedhjeve më 3 Nëntor, si dhe për të gjeturat gjatë vëzhgimit të punës së mekanizmave që garantojnë sigurinë e këtij procesi, prokurorisë së shtetit dhe policisë. Ai ia dorëzoi presidentes edhe raportin për të gjeturat e Institutit gjatë zgjedhjeve të organizuara më 3 Nëntor.