DEMOKRACIA NË VEPRIM: RRITET NUMRI I VOTUESVE NË KRAHASIM ME ORËT E PARADITES

DEMOKRACIA NË VEPRIM: RRITET NUMRI I VOTUESVE NË KRAHASIM ME ORËT E PARADITES

Demokracia në Veprim ka raportuar se deri në orën 12-të kanë votuar rreth 13 % të qytetarëve me të drejtë vote, çfarë tregon se është rritur numri i votueseve krahasuar me orët e para të ditës.