DEMOKRACIA NË VEPRIM: RRITET NUMRI I VOTUESVE NË KRAHASIM ME ORËT E PARADITES