INCIDENTET E DERITASHME: 16 TË ARRESTUAR DHE 7 LËNDË TË HAPURA

INCIDENTET E DERITASHME: 16 TË ARRESTUAR DHE 7 LËNDË TË HAPURA

Shtatë lëndë të hapura dhe 16 të arrestuar janë të dhënat e prokurorisë së shtetit në procesin zgjedhor. Laura Pula koordinatore për zgjedhje në prokurorinë e shtetit tha se rastet e tilla kanë ndodhur në Gjilan, Mitrovicë, Malishevë, Drenas , Istog dhe Podujevë.