IKD vlerëson punën e Policisë dhe Prokurorisë gjatë zgjedhjeve

IKD vlerëson punën e Policisë dhe Prokurorisë gjatë zgjedhjeve

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), përmes një raporti për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka vlerësuar qasjen, standardin dhe angazhimin e organeve të sigurisë dhe ndjekjes në hetimin e veprave që ndërlidhen me krimet kundër të drejtave të votimit. Ky raport ka në fokus periudhën para ditës së zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve.