IKD trajnon stafin e ri për monitorimin dhe raportimin nga sistemi i drejtësisë

IKD trajnon stafin e ri për monitorimin dhe raportimin nga sistemi i drejtësisë

IKD trajnon stafin e ri për monitorimin dhe raportimin nga sistemi i drejtësisë

Prishtinë, 21 dhjetor 2018 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në kuadër të projektit “Kërko drejtësi” të mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan/Buroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL), ka mbajtur trajnim për 26 praktikantët e rinj monitorues/hulumtues, të cilët vijnë nga të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.

Trajnimi është fokusuar në aspektin teorik dhe praktik mbi kornizën kushtetuese dhe ligjore të sistemit të drejtësisë, funksionimin e sistemit të drejtësisë, zbatimin e instituteteve të së drejtës penale, civile dhe administrative, metodologjia e monitorimit të seancave gjyqësore, raportimi nga seancat gjyqësore, metodologjitë e hulumtimit dhe përpilimi i raporteve.

IKD vazhdimisht zhvillon aktivitete në kuadër të programit “Edukimi” për ngritjen e kapaciteteve të juristëve të rinj. Ky projekt i mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan, ndihmon në ngritjen e kapaciteteve të juristëve të rinj, të cilët do të angazhohen nga secila komunë respektive e Republikës së Kosovës, në të cilat do të monitorojnë Gjykatat Themelore dhe Degët e tyre si dhe Komunat respektive. Ky projekt zbatohet nga IKD në partneritet me organizatën Iniciativa për Progresë INPO.