IKD: Të mbahen përgjegjës prokurorët për neglizhencë në lëndët korrupsionit

IKD: Të mbahen përgjegjës prokurorët për neglizhencë në lëndët korrupsionit

Gjatë tryezës është prezantuar raporti vlerësues i IKD-së “Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit”, i cili përmban gjetjet,…

Gjatë tryezës është prezantuar raporti vlerësues i IKD-së “Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit”, i cili përmban gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet sa i përket zbatimit me efikasitet dhe efektivitet të këtij plani në mënyrë që rastet korruptive të marrin përgjigjen e duhur nga sistemi prokurorial.