IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë tetorit 2021

IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë tetorit 2021

IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë tetorit 2021

Prishtinë, 1 nëntor 2021 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) monitoron në vazhdimësi punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të dhënat në këtë infografikë përfshijnë periudhën kohore nga themelimi i qeverisë (22 mars 2021), me fokus të veçantë në muajin tetor 2021.

Gjetjet e IKD-së tregojnë se Qeveria e Republikës së Kosovës as në muajin tetor nuk ka arritur të përmbushë programin legjislativ.