Gjyshi Im Kurrsesi Të Vdesë

Gjyshi Im Kurrsesi Të Vdesë

Pas përpjekjes dhe dështimit të familjes sime për ta larguar gjyshin tim të ndjerë nga listat zgjedhore, kam filluar të pyetem se mos është duke u mbajtur në to me arsye.

Gjyshi im i ndjerë, Mehmet Gjevori, ka kaluar një pjesë të madhe të jetës së tij duke mbledhur e sistematizuar shënime dhe duke shkruar libra. I janë dashur katër vjet për të shkruar fjalorin “Frazelogjizma të Gjuhës Shqipe” për të cilin i ka grumbulluar diku 100,000 thënie dhe i ka shtypur me shumë durim në një makinë të zhurmshme të shtypit.

Edhe tani, një javë para zgjedhjeve, ai vazhdon të mbetet në listën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), në të cilat e gjetëm edhe kur shkuam në vendvotime në zgjedhjet e vitit 2010.