FJALIM I KOORDINATORES NACIONALE NGA PROKURORIA E SHTETIT, ZNJ. LAURA PULA, PËR ZGJEDHJET E 17 NËNTORIT 2013, NË PJESËN E MITROVICËS SË VERIUT

FJALIM I KOORDINATORES NACIONALE NGA PROKURORIA E SHTETIT, ZNJ. LAURA PULA, PËR ZGJEDHJET E 17 NËNTORIT 2013, NË PJESËN E MITROVICËS SË VERIUT

Zyra e Prokurorit të Shtetit njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se deri në mbajtjen e kësaj konference nuk është shënuar ndonjë incident serioz në pjesën e Mitrovicës së Veriut, përkatësisht në tri qendrat e votimit, në shkollat “Sveti Sava”, “Teknike” dhe e “Mjekësisë”, në të cilat po zhvillohet procesi i votimit nga qytetarët e Republikës së Kosovës.