FJALIM I KOORDINATORES NACIONALE NGA PROKURORIA E SHTETIT, ZNJ, LAURA PULA, NGA KONFERENCA E DYTË LIDHUR ME RIVOTIMET NË TRI QENDRAT E VOTIMIT TË MITROVICËS SË VERIUT