FJALIM I KOORDINATORES NACIONALE NGA PROKURORIA E SHTETIT, ZNJ, LAURA PULA, NGA KONFERENCA E DYTË LIDHUR ME RIVOTIMET NË TRI QENDRAT E VOTIMIT TË MITROVICËS SË VERIUT

FJALIM I KOORDINATORES NACIONALE NGA PROKURORIA E SHTETIT, ZNJ, LAURA PULA, NGA KONFERENCA E DYTË LIDHUR ME RIVOTIMET NË TRI QENDRAT E VOTIMIT TË MITROVICËS SË VERIUT

Zyra e Prokurorit të Shtetit njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se deri në mbajtjen e kësaj konference nuk është shënuar ndonjë incident serioz në pjesën e Mitrovicës së Veriut, në të cilat është zhvilluar procesi i rivotimit nga qytetarët e Republikës së Kosovës.