Drejtësia në Gjilan për zgjedhjet parlamentare 2014

Drejtësia në Gjilan për zgjedhjet parlamentare 2014

Gjilan, 20 Maj – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit dhe OJQ-në Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar, kanë organizuar të martën në Gjilan tryezën e parë “Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014”, me pjesëmarrjen e të gjithë akterëve të institucioneve të drejtësisë të nivelit qendror dhe lokal, me kandidatët e partive politike, shoqërinë civile dhe mediat. 

Për të shikuar të gjithë tryezën e mbajtur në Gjilan me përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, klikoni linkun më poshtë