Debatohet për sensibilizimin për të luftuar manipulimin e votave

Debatohet për sensibilizimin për të luftuar manipulimin e votave

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit  dhe Ec Ma Ndryshe kanë organizuar të premten në Prizren tryezën “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”, me pjesëmarrjen e të gjithë akterëve të institucioneve të drejtësisë të nivelit qendror dhe lokal, me kandidatët e partive politike, shoqërinë civile dhe mediat.