Kategori: <span>Publikimet e Drejtesia ne Zgjedhje</span>

Integriteti i kandidatëve për Kryetarë të Komunave
Postim

Integriteti i kandidatëve për Kryetarë të Komunave

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2021
AUTOR: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Drejtësia në Zgjedhjet 2017
Postim

Drejtësia në Zgjedhjet 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2017
AUTOR: BETIM MUSLIU DHE EHAT MIFTARAJ
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË