Kategori: <span>Publikimet e Antikorrupsionit</span>

Korrupsioni në prag të vjetërsimit
Postim

Korrupsioni në prag të vjetërsimit

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2021
AUTOR: LEOTRIM GASHI DHE GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Dënimi i korrupsionit si kundërvajtje
Postim

Dënimi i korrupsionit si kundërvajtje

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: PRILL 2021
AUTOR: HYRIJE MEHMETI DHE LEOTRIM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Lufta për statistika të korrupsionit
Postim

Lufta për statistika të korrupsionit

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR 2020
AUTORËT: HYRIJE MEHMETI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Drejtësia në shkallë të dytë
Postim

Drejtësia në shkallë të dytë

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2020
AUTOR: LAVDIM BAJRAKTARI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Shënjestrimet e dështuara
Postim

Shënjestrimet e dështuara

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2020
AUTORËT: LEOTRIM GASHI DHE MEDINA KADRIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Kosova (s)KA korrupsion të profilit të lartë
Postim

Kosova (s)KA korrupsion të profilit të lartë

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2019
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE YLL ZEKAJ
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Prokurimi i “përligjur” në Komunat e Kosovës
Postim

Prokurimi i “përligjur” në Komunat e Kosovës

LLOJI: RAPORT ANALITIK
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR 2019
AUTOR: ALBULENA NRECAJ
PUBLIKUAR NGA: INPO DHE IKD
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN

Dështimet speciale në luftimin e korrupsionit
Postim

Dështimet speciale në luftimin e korrupsionit

LLOJI: RAPORT I MONITORIMIT
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR 2019
AUTORËT: BETIM MUSLIU, YLL ZEKAJ DHE HYRIJE MEHMETI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED