Zgjedhjet e parakohshme 2021: Integriteti i listës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës

Zgjedhjet e parakohshme 2021: Integriteti i listës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës

Zgjedhjet e parakohshme 2021: Integriteti i listës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës

Prishtinë, 16 janar 2021 – Ekipi i monitoruesve dhe hulumtuesve të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) ka hulumtuar integritetin e kandidatëve të partive politike të përfshirë në listat zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme, të cilat do të mbahen më 14 shkurt 2021.

Gjetjet e hulumtimit të IKD-së, tregojnë se në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) nga 110 kandidatë për deputetë, prej tyre, në tri vitet e fundit rezulton se është një (1) kandidat që është dënuar me 500 euro gjobë dhe gjashtë (6) muaj burgim me kusht, me aktgjykim të shkallës së parë për veprën penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”.

Po ashtu, në listën e PDK-së për kandidat për deputet janë edhe të paktën katër (4) kandidatë ndaj të cilëve ka aktakuza aktive. Për tre (3) prej tyre, gjykimi është në proces në shkallë të parë, kurse, për një (1) kandidat ka përfunduar gjykimi në shkallë të parë me aktgjykim lirues, porse, vendimi ende nuk është i formës së prerë.

Duke qenë se IKD është e vetmja organizatë, e cila monitoron sistematikisht trajtimin e rasteve në sistemin e drejtësisë, në vazhdim pasqyron në mënyrë detajuar, të gjitha informacionet për këta kandidatë të PDK-së.

Kandidati për deputet Data e ngritjes së aktakuzës Vepra penale në aktakuzë Faza procedurale Lloji i aktgjykimit Data e vendosjes Vendim i plotfuqishëm
Sadik Halitjaha 07.12.2018 “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” Në proces në shkallë të parë
Xhavit Haliti 31.05.2019 “Sulm” Në proces në shkallë të parë
Kujtim Gashi 17.12.2019 “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” Aktgjykim i shkallës së parë – Lirues 23.12.2020 Jo
Ramë Vataj 10.06.2020 “Cenimi i të drejtave të punësimit dhe papunësisë” Në proces në shkallë të parë
Lulzim Abazi 29.03.2019 “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare” Aktgjykim i shkallës së parë Dënues – 500 euro gjobë dhe gjashtë muaj burgim me kusht 07.12.2020 Nuk ka informacion

Tabela 1: Kandidatët e PDK-së për deputet me aktakuza si dhe dënime në tri (3) vitet e fundit

IKD në listën zgjedhore të PDK-së ka identifikuar edhe të paktën një (1) kandidatë për deputet, i cili është dënuar edhe para tre (3) viteve të fundit. Pa paragjykuar asnjë kandidatë, IKD me poshtë paraqet informacionet në lidhje me këta kandidatë që kanë kaluar nëpër procedura në sistemin e drejtësisë.

Kandidati për deputet Data e ngritjes së aktakuzës Vepra penale në aktakuzë Faza procedurale Lloji i aktgjykimit Data e vendosjes Vendim i plotfuqishëm
Bajrush Xhemajli 24.11.2009 “Rrezikim i trafikut publik” Ka përfunduar gjykimi Dënues – Dy (2) vjet burgim 13.03.2014 Po

Tabela 2: Kandidatët e PDK-së me dënime më të vjetra se tri (3) vjet

IKD vazhdimisht ka avokuar për dekriminalizimin e skenës politike, duke kërkuar nga partitë politike që të ngrisin integritetin e listave zgjedhore me kandidatë që nuk kanë probleme me ligjin.

IKD thekson se këto të dhëna janë mbledhur nga monitorimi sistematik i seancave gjyqësore publike. Pra, ka mundësi, sikurse ka ndodhur në praktikën gjyqësore, që të ketë aktakuza të ngritura ndaj politikanëve të caktuar, që mund të jenë në këto lista, por të cilat nuk janë bërë publike ende.

Gjithsesi, IKD do të hulumtojë edhe ditët në vazhdim, për të kompletuar secilin informacion mbi secilin kandidatë që gjendet në listat zgjedhore.

IKD do të publikojë të dhënat e te gjithë kandidatëve që janë në listat zgjedhore të të gjitha partive politike dhe koalicioneve, duke u bazuar në të dhënat e monitorimit nga sistemi i drejtësisë.