Të bashkuar për 3 nëntorin

Të bashkuar për 3 nëntorin

Kryeprokurori, Ismet Kabashi ka mbledhë në një përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, Policisë dhe KQZ-së për të diskutuar që secili institucion në kuadër të kompetencave të tij të ndërmarrin masa në parandalimin dhe luftimin e abuzimit që mund të ndodh në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.