Studentët e Klinikës Ligjore të IKD – së morën pjesë në punëtorinë për ndërmjetësimin

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD – së morën pjesë në punëtorinë për ndërmjetësimin

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD – së morën pjesë në punëtorinë për ndërmjetësimin

Prishtinë, 19 prill 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale kanë organizuar punëtorinë e dytë për studentët e Klinikës Ligjore.

Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie të së martës ishte “Ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e  kontesteve”, që u ligjërua nga ndërmjetësuesi i licencuar, z. Taulant Ajazaj.

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin studentët, të cilët janë pjesë e Klinikës Ligjore të IKD-së dhe të njëjtit patën mundësi të kuptojnë më tepër mbi zgjidhjen alternative të kontesteve, rolin e ndërmjetësuesve, rastet më të shpeshta që trajtohen përmes kësaj procedure, praktikat në këtë aspekt dhe zhvillimin që ka pasur instituti i ndërmjetësimit në vitet e fundit në Kosovë.

Kjo punëtori është mbajtur në gjuhën shqipe, ndërsa për pjesëmarrësit serb, ka pasur përkthim simultan në gjuhën serbe.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të programit trajnues, i cili ka për qëllim ngritjen e njohurive profesionale të studentëve të rinj, pjesëmarrës të Klinikës Ligjore të IKD, për sistemin e drejtësisë në Kosovë.

Krahas kësaj, pjesëmarrësit e Klinikës Ligjore të IKD, janë pjesë e aktiviteteve të tjera si procesi i monitorimit dhe pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në procesin e punës së ofrimit të ndihmës juridike nga Qendra për Ndihmë Juridike falas e IKD.