Shteti ligjor më 1 dhjetor

Shteti ligjor më 1 dhjetor

Betim Musliu nga Shoqëria Civile ka thënë se kemi një numër të madh të akuzave të ngritura dhe asnjëherë nuk janë zbardhur. Ndërsa Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci mendon që paraburgimi nuk është dënim. “Ne kemi shumë vërejtje në rastin e aplikimit të paraburgimit, edhe pse nuk dyshojmë në këto gjykime sepse sigurisht gjykatësi ka menduar që ajo është masa e duhur”.