Politikës nuk i ka konvenuar sistemi i fort i drejtësisë