Politikës nuk i ka konvenuar sistemi i fort i drejtësisë

Politikës nuk i ka konvenuar sistemi i fort i drejtësisë

Në një debat të organizuar nga Forum 2015, Betim Musliu, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ka theksuar se barra kryesore i bie sistemit të drejtësisë, pasi sipas tij ai është sistem në të cilin duhet të adresohen të gjitha shkeljet e mundshme të cilat më pas duhet tëndëshkohen.