Për katër muaj 183 akuza për korrupsion

Për katër muaj 183 akuza për korrupsion

Koordinatorja Nacionale Kundër Korrupsionit, Laura Pula ka paraqitur raportin e statistikave nga plani i veprimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për lëndët e korrupsionit dhe akuzave të ngritura ndaj atyre që kanë bërë vepra që lidhen me korrupsionin.

Ajo tha se gjatë kësaj periudhe katër mujore janë ngritur 183 akuza, ku tetë janë zyrtarë të Qeverisë e Kosovës, gjashtë nga Policia e Kosovës, gjashtë nga Administrata Tatimore e Kosovës, një kryetar komune, dy nënkryetar dhe dy drejtor.