NË GJILAN U MBAJT TRYEZË DISKUTIMI LIDHUR ME DREJTËSINË NË ZGJEDHJET E 3 NËNTORIT 2013

NË GJILAN U MBAJT TRYEZË DISKUTIMI LIDHUR ME DREJTËSINË NË ZGJEDHJET E 3 NËNTORIT 2013

Tryeza e diskutimit “Drejtësia në Zgjedhjet e 3 nëntorit” u mbajt sot në Gjilan, e cila u organizua nga Prokurori i Shtetit  në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Drejtësi. 

Gjatë kësaj tryeze përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj të gjithë keqpërdoruesve eventualë të votave që mund të ndodhin lidhur me zgjedhjet e 3 nëntorit të këtij viti.