Në ditën e zgjedhjeve në Kosovë do të operojnë 50 prokurorë