Mbyllja e kundërligjshme dhe arbitrare e seancave gjyqësore për publikun në çështjet penale