Mbledhja e 100-të e KPK-së

Mbledhja e 100-të e KPK-së

Mbledhja e 100-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 100-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 26 qershor 2015 (e premte)

1. Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit  99-të i Këshillit Prokurorial të datës 29 maj 2015;
3. Themelimi i komisioneve për ri-konsiderim për PSRK;
4. Themelimi i komisionit për ri-konsiderim për  prokurorë për integrimin e komunitetit jo – shumicë;
5. Dorëheqja nga pozita e drejtorit të NJSHPP;
6. Raportet tre mujore nga Koordinatori kombëtar për Krime ekonomike (tetor-dhjetor 2014 dhe janar –mars 2015);
7. Raporti Vjetor i Këshillit Prokurorial të Kosovës për Vitin 2014;
8. Diskutim për përbërjen e re të KPK-së, në bazë të ndryshimeve të ligjit për KPK-në që hyn në fuqi më 1 janar 2015;