IKD: DUHET SËRISH NJË PROCES I RIEMËRIMIT PËR PROKURORËT DHE GJYKATËSIT