IKD: Vlerësim pozitiv për drejtësinë në zgjedhjet e 8 qershorit