IKD përfaqëson për herë të parë Kosovën në Konferencën Vjetore të Forumit Këshillues të Ekspertëve Ligjor

IKD përfaqëson për herë të parë Kosovën në Konferencën Vjetore të Forumit Këshillues të Ekspertëve Ligjor

IKD përfaqëson për herë të parë Kosovën në Konferencën Vjetore të Forumit Këshillues të Ekspertëve Ligjor

Zagreb, Kroaci, 15, 16 mars 2019 – Instituti i Kosovës për Drejtësi për herë të parë ka përfaqësuar Kosovën në Konferencën Vjetore të Forumit Këshillues të Ekspertëve Ligjor (LEAP). Në këtë konferencë IKD është përfaqësuar nga hulumtuesi i lartë/Menaxheri i Programit, z. Yll Zekaj.

IKD në bashkëpunim me CLARD, të ndihmuar nga Fair Trials Brussels dhe Netherlands Helsinki Committee janë duke udhëhequr procesin e përgatitjes së anëtarësimit të Kosovës në LEAP.

Ky proces është duke u realizuar përmes projektit të përkrahur nga Ambasada Holandeze në Kosovë.