IKD kërkon nga KGJK ndërmarrjen e veprimeve ligjore për Kryetarin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës

IKD kërkon nga KGJK ndërmarrjen e veprimeve ligjore për Kryetarin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës

IKD kërkon nga KGJK ndërmarrjen e veprimeve ligjore për Kryetarin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës

Prishtinë, 30 nëntor 2018 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim në lidhje me veprimet e bartësve të funksioneve gjyqësore në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në Republikën e Kosovës.

IKD vlerëson se Kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ka ndërmarr veprime që bien në kundërshtim me parimet dhe vlerat që i promovon Kushtetuta dhe ligjet pozitive të Republikës së Kosovës.

Ndër të tjera, letra e Kryetarit të Gjykatës dërguar përfaqësuesve institucional dhe ndërkombëtar, përmban mesazhe dhe kërkesa politike, të cilat shkelin rëndë pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit në Republikën e Kosovës.

Fatkeqësisht, këto veprime së bashku edhe me vizitën e Kryetarit të Gjykatës tek Presidenti i një shteti tjetër, kanë prodhuar pasoja, të cilat mund të rikuperohen vetëm përmes ushtrimit të kompetencave dhe përgjegjësive nga ana e KGJK-së, përfshirë ndërmarrjen e të gjitha masave ligjore në këtë rast.

Në këtë drejtim, IKD kërkon nga KGJK që të ushtrojë kompetencat dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore në mënyrë që të ruhet pavarësia e gjyqësorit në Republikën e Kosovës.