IKD: Gjykatat, të anshme ndaj shkelësve të të drejtave të votimit

IKD: Gjykatat, të anshme ndaj shkelësve të të drejtave të votimit

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin e dytë preliminar rreth zgjedhjeve lokale të vitit 2013: “Raporti i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit”.