IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shtatorit 2021

IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shtatorit 2021

IKD: Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shtatorit 2021

Prishtinë, 7 tetor 2021 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) monitoron në vazhdimësi punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të dhënat në këtë infografikë përfshijnë periudhën kohore nga themelimi i qeverisë (22 mars 2021), me fokus të veçantë në muajin shtator 2021.

Gjetjet e IKD-së tregojnë se Qeveria e Republikës së Kosovës as në muajin shtator nuk ka arritur të përmbushë programin legjislativ.