IKD E SHQETËSUAR NGA ZBUTJA E MASAVE KUNDËR KRIMEVE ZGJEDHORE

IKD E SHQETËSUAR NGA ZBUTJA E MASAVE KUNDËR KRIMEVE ZGJEDHORE

IKD ka monitoruar përgjigjet e institucioneve të drejtësisë në lidhje me veprat penale kundër të drejtave të votimit qysh prej gushtit 2013 deri në publikimin e këtij raporti të dytë preliminar, që përfshijnë aktivitete në organizimin dhe bashkëpunimin ndër-institucional, përgjigjet e organeve të sigurisë dhe drejtësisë gjatë fushatës zgjedhore, gjatë ditës së votimit me 3 nëntor 2013, pas kësaj dite të votimit, ditën e rivotimit të mbajtur me 17 nëntor 2013 në tri qendra të votimit në Mitrovicën e veriut, si dhe periudhën deri në publikimin e këtij raporti.