IKD: Duhet sërish një proces i riemërimit për prokurorët dhe gjykatësit

IKD: Duhet sërish një proces i riemërimit për prokurorët dhe gjykatësit

IKD: Duhet sërish një proces i riemërimit për prokurorët dhe gjykatësit

Betim Musliu nga IKD tha se Kosovës i duhet një ligj përmes së cilit do të mundësohej një proces i filtrimit në sistemin e drejtësisë dhe ka dhënë shembullin e ndihmës së “SHBA-së dhe Bashkimit Evropian që në Kosovë në vitin 2009 ta përfundojnë procesin e ri-emërimit dhe emërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve”, duke bërë, siç thotë, “që një pjesë të individëve të “kalbur” përbrenda sistemit të largohen”.