IKD: DREJTËSIA NË ZGJEDHJET 2013 SHËNON PROGRES TË THEKSUAR

IKD: DREJTËSIA NË ZGJEDHJET 2013 SHËNON PROGRES TË THEKSUAR

Përgjigja e organeve të drejtësisë në lidhje me zgjedhjet e lokale të organizuara gjatë këtij viti vlerësohet pozitivisht nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD). Pavarësisht këtij vlerësimi të përgjithshëm, çështja e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjykatësve dhe prokurorëve në rastet e zgjedhjeve vazhdon të mbetet problematike në Kosovë.