Gjykatat e anshme për shkeljet në zgjedhje

Gjykatat e anshme për shkeljet në zgjedhje

Gjykatat nuk kanë arritur të kryejnë punën e vet, në trajtimin e rasteve për shkelje të procesit zgjedhor. IKD publikon raportin për punën e organeve të drejtësisë në Kosovë, për zgjedhjet e 3 nëntorit.